Krok 1. Przygotowanie podłoża. Sztuczna trawa powinna być zainstalowana na równym i twardym podłożu, które zapewni właściwy drenaż. Instalacja powinna odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5 st. C, przy warunkach bezdeszczowych i umiarkowanej wilgotności. Niskie temperatury nie sprzyjają właściwemu naciągnięciu warstwy podkładowej. Pogoda deszczowa uniemożliwia wszczotkowanie w trawę suchego piasku kwarcowego. Jeżeli instalujemy trawę syntetyczną w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się naturalny trawnik, zaleca się usunięcie go wraz z ukorzenieniem (ok. 10 cm), a następnie zagęszczenie terenu. W celu uzupełnienia ubytku nanosimy warstwę kruszywa  (np. miał kamienny lub odsiewka z gruzu; frakcja 0-4mm). Warstwę tę należy odpowiednio zagęścić. Jest to istotne, gdyż wszelkie nierówności będą widoczne po zainstalowaniu trawy. Ostateczna powierzchnia powinna być idealnie  gładka i twarda. Wówczas, podbudowa jest gotowa na rozłożenie agrotkaniny, która zabezpiecza przed chwastami, a dodatkowo stanowi odpowiednie, stabilizujące podłoże dla trawy syntetycznej.

Uwaga: opisana powyżej metoda przygotowania podbudowy dotyczy traw dekoracyjnych i ma charakter ogólny. Ostatecznie o jej strukturze powinno zadecydować planowane zastosowanie oraz aktualne warunki dotyczące gleby, otoczenia i logistyki wykonania projektu. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku konieczności konsultacji.

Krok 2. Układanie trawy. Układając rolki równolegle zwracamy uwagę na to, by włókna zwrócone były w tym samym kierunku. W przeciwnym razie, widoczna będzie różnica pomiędzy poszczególnymi rolkami, uwypuklona przez promienie słoneczne. Następnie, zaleca się odcięcie kilkucentymetrowego paska. Posługujemy się nożem, tnąc od strony podkładu.  Cięcie musi być przeprowadzone precyzyjnie – odległość pomiędzy liniami splotów łączonych fragmentów powinna być jak najmniejsza. Jednocześnie należy pamiętać, aby podczas cięcia wzdłuż linii splotów nie uszkodzić ich.

Krok 3. Łączenie rolek trawy. Ten krok jest bardzo ważny, gdyż łączenia  fragmentów trawy powinny pozostać niewidoczne. Przestrzeń pomiędzy nimi powinna wynosić ok. 2 mm, nie powinny się na siebie nachodzić. Po właściwym ułożeniu rolek trawy obok siebie, należy odwrócić końcówkę każdej z rolek tak, aby powstała ok. 30 cm przestrzeń, w którą wpasowana zostanie flizelina. Przy użyciu szpachli, rozprowadzamy klej poliuretanowy na flizelinę. Następnie, dociskamy obydwie rolki do flizeliny i obciążamy na czas zgodny z instrukcją producenta kleju.

Uwaga:  Obecnie dostępne są specjalistyczne taśmy samoprzylepne, które nie wymagają użycia dwuskładnikowego kleju do połączenia dwóch fragmentów trawy. 

Krok 4. Docinanie brzegów trawy. Po połączeniu ze sobą rolek trawy należy dociąć jej brzegi. Istnieje wiele możliwości estetycznego ich wykończenia. Trawa może być doklejona do istniejących już nawierzchni; można też zastosować wszelkiego typu wykończenia dostępne w przypadku naturalnych trawników: obrzeża z kostki betonowej, granitowej lub cegły, obrzeża z plastikowych kątowników (ekobord), drewniane palisady, kamienie otoczaki, grube sznury, wiklinowe płotki itp. W zależności od typu wykończenia, brzegi trawy mogą być doklejone, przymocowane za pomocą ocynkowanych gwoździ lub szpilek, obciążone piaskiem lub ruchomymi elementami krajobrazu (np. otoczakami).

Krok 5. Zakończenie instalacji trawy syntetycznej. Trawy dekoracyjne powinny zostać wyszczotkowane w przeciwnym kierunku do układania się włókien (twarda szczotka o włosiu niemetalowym). Zabieg ten ustawi włókna w pozycji pionowej, co pozwoli na  wypełnienie trawy zaokrąglonym, suchym i płukanym  piaskiem kwarcowym o frakcji 0,3-0,5 mm. Zaleca się zastosowanie ok. 5 kg piasku na każdy m2. Powinien on zostać równomiernie wprowadzony w dolne partie trawy syntetycznej (ściółkę) za pomocą szczotki. Piasek kwarcowy dociąży trawę do podłoża,  uodporni włókna przed ugnieceniem,  a dodatkowo zmniejszy ryzyko ubytku włókien, co wydłuży okres użytkowania produktu. Ponadto, piasek utrzymuje wilgoć, która minimalizuje odczucie nagrzewania się trawy syntetycznej w upalne dni. Na zakończenie instalacji należy się upewnić, czy na trawie i wokół niej nie pozostawiono narzędzi i akcesoriów, które mogłyby się okazać niebezpieczne dla użytkowników. Delikatne podlanie trawy umożliwiające lepszą penetrację piasku zamyka proces instalacji.

Uwaga: Sztuczne trawy mogą być również instalowane bezpośrednio  na betonie, papie, glazurze, kostce brukowej oraz kamieniu. Powierzchnie te muszą być równe (pozbawione wgłębień). Jednocześnie rekomendujemy, aby ich nachylenie wynosiło nie mniej niż 1,5%, tak aby umożliwić swobodny odpływ wody odprowadzanej pod trawę za pomocą perforacji. W przypadku konieczności połączenia ze sobą dwóch fragmentów trawy rekomendowana jest specjalistyczna taśma dwustronna o szerokości 12cm, którą umieszcza się pomiędzy pasami trawy, ściąga film ochronny i dociąża trawę zwracając uwagę na to, aby włókna nie zetknęły się z klejem. W trawę na tarasie / balkonie zwykle nie wszczotkowuje się piasku kwarcowego pełniącego funkcję dociążającą; wymaga ona punktowego podklejenia taśmą dwustronną odporną na warunki atmosferyczne lub jednoskładnikowym klejem poliuretanowym. Po zakończeniu montażu zaleca się wyszczotkowane trawy w kierunku przeciwnym do układania się włókien.